ARTICULO XIX


Descarga
FORMATO ITAI
Artículo 33 Fracción XIXa Servicios que Ofrece.
3er Trimestre 2021.
.LTAIPEN_Art_33_Fr_XIX.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 19.7 KB
Descarga
FORMATO ITAI
Artículo 33 Fracción XIXb Programas que Administra.
3er Trimestre 2021.
.LTAIPEN_Art_33_Fr_XIX_b.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 13.6 KB
Descarga
FORMATO ITAI
Artículo 33 Fracción XIXc Lugar para Reportar Anomalías.
3er Trimestre 2021.
.LTAIPEN_Art_33_Fr_XIX_c.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 12.6 KB