FRACCIÓN V


Descarga
FORMATO ITAI
Artículo 33 Fracción V Indicadores de Temas
3er Trimestre 2021.
.LTAIPEN_Art_33_Fr_V.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 10.7 KB
Descarga
FORMATO ITAI
Artículo 33 Fracción V Indicadores de Temas
2do Trimestre 2021.
LTAIPEN_Art_33_Fr_V.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 10.7 KB
Descarga
FORMATO ITAI
Artículo 33 Fracción V Indicadores de Temas
1er Trimestre 2021.
.LTAIPEN_Art_33_Fr_V.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 10.7 KB

Descarga
FORMATO ITAI
Artículo 33 Fracción V Indicadores de Temas
4to Trimestre 2020.
LTAIPEN_Art_33_Fr_V.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 10.7 KB
Descarga
FORMATO ITAI
Artículo 33 Fracción V Indicadores de Temas
3er Trimestre 2020.
LTAIPEN_Art_33_Fr_V.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 10.7 KB
Descarga
FORMATO ITAI
Artículo 33 Fracción V Indicadores de Temas
2do Trimestre 2020.
LTAIPEN_Art_33_Fr_V.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 10.7 KB
Descarga
FORMATO ITAI
Artículo 33 Fracción V Indicadores de Temas
1er Trimestre 2020.
LTAIPEN_Art_33_Fr_V.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 10.7 KB

Descarga
Formato ITAI
Artículo 33 Fracción V Indicadores de Temas
4to trimestre 2019.
LTAIPEN_Art_33_Fr_V.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 10.7 KB
Descarga
Formato ITAI
Artículo 33 Fracción V Indicadores de Temas
3er trimestre 2019.
LTAIPEN_Art_33_Fr_V.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 10.7 KB
Descarga
Formato ITAI
Articulo 33 Fracción V Indicadores de Temas
2do trimestre 2019.
LTAIPEN_Art_33_Fr_V.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 10.7 KB
Descarga
Formato ITAI Articulo 33 Fracción V
Indicadores de Temas
1er trimestre 2019.
.LTAIPEN_Art_33_Fr_V.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 10.7 KB

Descarga
Formato ITAI
Articulo 33 fracción V Indicadores de Temas
4to trimestre 2018.
.LTAIPEN_Art_33_Fr_V.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 10.7 KB
Descarga
Formato ITAI
Articulo 33 fracción V Indicadores de Temas
1er, 2do, 3er trimestre 2018.
formato -IV LTAIPEN_Art_33_Fr-IV 2018.xl
Tabla de Microsoft Excel 12.4 KB

Descarga
Formato ITAI
Articulo 33 fracción V Indicadores de Temas
1er, 2do, 3ro, 4to. trimestral 2017
Formato -V LTAIPEN_Art33- 2017.xls
Tabla de Microsoft Excel 25.0 KB

Descarga
Formato ITAI
Articulo 33 fracción V Indicadores de Temas
1er, 2do, 3ro, 4to. trimestral 2016
formato -V LTAIPEN-A33- 2016.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 10.4 KB

Descarga
FORMATO ITAI
Articulo 33 fracción V Indicadores de Temas
1er, 2do, 3ro, 4to. trimestral 2015
LTAIPEN_Art_33_Fr_V.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 10.6 KB